SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

Tarieven

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
SAHR werkt uitsluitend met vrijwilligers en maakt geen gebruik van betaalde krachten. Voor enkele diensten die SAHR verleent ontvangt de vrijwilliger die de taak uitvoert een kleine onkostenvergoeding van de cliënt. De tarieven die SAHR hierbij hanteert leest u in de rechter kolom. NB: begin 2022 zullen de tarieven worden aangepast.
Vervoer: Binnen Roosendaal (incl. Wouw, Nispen en Heerle) : €4,80 . Deze ritten met begeleiding (bv. naar specialist , fysio of arts) zijn uit en thuis naar één bestemming; ritten buiten de gemeentegrenzen: € 0,25 per kilometer, gerekend van en tot het huisadres van de chauffeur; Ophalen en wegbrengen van medische monsters: € 3,70 per rit; Voor het halen en brengen van een passagier waarbij de chauffeur tweemaal moet rijden wordt twee ritten à € 3,50 per rit in rekening gebracht; Voor alle ritten geldt dat parkeergeld ten koste van de passagier komt. NB: voor de Wouwse Plantage gelden aparte afspraken, zie hierover de website van WP Mobiel via onze links-pagina. Tuinonderhoud en Klussen: voor tuin- en kluswerkzaamheden geldt een tarief van € 4,80 per dagdeel van maximaal 2,5 uur. Als voor het uitvoeren van de werkzaamheden ook materialen moeten worden gehaald komen, naast de materiaalkosten, ook de kosten van het halen voor rekening van de cliënt à € 0,25 per kilometer. Prioriteren SAHR krijgt soms meer hulpaanvragen binnen dan door de beschikbare vrijwilligers kan worden verwerkt. SAHR behoudt zich het recht voor prioriteiten te stellen in de afhandeling van de aanvragen. Er kan dus enige tijd liggen tussen uw aanvraag voor tuinonderhoud en de uitvoering daarvan. In het geval van vervoer ligt de prioriteit voor medische redenen hoger dan voor andere redenen.