Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal tel. 0165-533111 ma t/m do , 09.00-11.00 uur) info@sahrroosendaal.nl
OVER SAHR
De Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal (SAHR) is in de vorige eeuw ontstaan als burenhulpinitiatief in de Kroeven in Roosendaal. Buren spraken af elkaar bij te staan waar nodig. Ook toen al was er sprake van boodschappen doen voor elkaar, elkaar vervoeren als de omstandigheden daarom vroegen, en ook het onderhouden van tuintjes en het doen van kleine klusjes vond al plaats. In de loop der jaren is een deel van deze handelingen gelijk gebleven. Andere activiteiten van de stichting, zoals het leveren van stervensbegeleiding, is doorgeschoven naar professionals. Wat door de jaren heen is wel steeds hetzelfde gebleven dat SAHR een vereniging van en door vrijwilligers is. SAHR heeft zich allereerst zelf financieel kunnen helpen. Vroeger gebeurde dit door aan alle personen die om hulp vroegen een kleine financiele bijdrage te vragen. Later werd SAHR door de gemeente Roosendaal door middel van subsidie ondersteund. Met deze subsidie is SAHR in staat huisvesting, energie, administratie en dergelijke te betalen. In die gevallen waarbij voor de inzet van vrijwilligers een onkostenvergoeding wordt gevraagd is de bijdrage voornamelijk bedoeld om de vrijwilligers terug te betalen voor door hem of haar gemaakte kosten. SAHR is dus een non-profit organisatie.
Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal tel. 0165-533111 ma t/m do , 09.00-11.00 uur) info@sahrroosendaal.nl
OVER SAHR
De Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal (SAHR) is in de vorige eeuw ontstaan als burenhulpinitiatief in de Kroeven in Roosendaal. Buren spraken af elkaar bij te staan waar nodig. Ook toen al was er sprake van boodschappen doen voor elkaar, elkaar vervoeren als de omstandigheden daarom vroegen, en ook het onderhouden van tuintjes en het doen van kleine klusjes vond al plaats. In de loop der jaren is een deel van deze handelingen gelijk gebleven. Andere activiteiten van de stichting, zoals het leveren van stervensbegeleiding, is doorgeschoven naar professionals. Wat door de jaren heen is wel steeds hetzelfde gebleven dat SAHR een vereniging van en door vrijwilligers is. SAHR heeft zich allereerst zelf financieel kunnen helpen. Vroeger gebeurde dit door aan alle personen die om hulp vroegen een kleine financiele bijdrage te vragen. Later werd SAHR door de gemeente Roosendaal door middel van subsidie ondersteund. Met deze subsidie is SAHR in staat huisvesting, energie, administratie en dergelijke te betalen. In die gevallen waarbij voor de inzet van vrijwilligers een onkostenvergoeding wordt gevraagd is de bijdrage voornamelijk bedoeld om de vrijwilligers terug te betalen voor door hem of haar gemaakte kosten. SAHR is dus een non-profit organisatie.