SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

Informatie en Advies

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
Alle hulpaanvragen die door SAHR in behandeling worden genomen beginnen bij onze centralisten. Hier vindt een eerste beoordeling plaats of de hulpvrager in aanmerking komt voor hulpverlening door een van de vrijwilligers van SAHR. Mocht SAHR de vraag niet zelf kunnen beantwoorden is er voor de centralisten de mogelijkheid de aanvrager naar een andere organisatie door te verwijzen. Hiertoe beschikken de centralisten over een een “sociale kaart” die periodiek wordt bijgewerkt. De centralisten controleren of de aanvrager een bestaande cliënt is en voeren de persoonsgegevens van nieuwe cliënten in. De minimale gegevens die de stichting van een cliënt nodig heeft zijn naam, adres en telefoonnummer. Voorts wordt bekeken welke vrijwilliger kan worden ingezet om aan de vraag te voldoen. Deze vrijwilliger zal daarna zelf contact leggen met de aanvrager en afspraken maken over de uitvoering van het verzoek.
SAHR is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 0165-533111 Op andere tijden kunt u een boodschap inspreken.