SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

Hulpverlening

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
U kunt bij SAHR terecht voor de mogelijkheden die in de recherkolom worden aangegeven. Telefoonkring SAHR beschikt zelf niet over een telefoonkring maar kan, voor hen die daar belangstelling voor hebben, wel contact leggen met de Roosendaalse afdeling van het Rode Kruis, die een dergelijke telefoonkring wel kent.