Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal tel. 0165-533111 ma t/m do , 09.00-11.00 uur) info@sahrroosendaal.nl
DIENSTEN SAHR
Alle hulpaanvragen die door SAHR in behandeling worden genomen beginnen bij onze centralisten. Hier vindt een eerste beoordeling plaats of de hulpvrager in aanmerking komt voor hulpverlening door een van de vrijwilligers van SAHR. De beoordeling vindt allereerst plaats op basis van de criteria “kleine beurs en/of klein sociaal netwerk”. Indien de centralist hier niet uit kan komen wordt de vraag voorgelegd aan een van onze coördinatoren. Mocht SAHR de vraag niet zelf kunnen beantwoorden is er voor de centralisten de mogelijkheid de aanvrager naar een andere organisatie door te verwijzen. Kijk bijvoorbeeld op onze “links” pagina om te zien met welke collega organisaties SAHR zaken doet. De centralisten controleren of de aanvrager een bestaande cliënt is of voeren de persoonsgegevens van nieuwe cliënten in. De minimale gegevens die de stichting van een cliënt nodig heeft zijn naam, adres en telefoonnummer. Vervolgens wordt bekeken welke vrijwilliger kan worden ingezet om aan de vraag te voldoen. Deze vrijwilliger zal daarna zelf contact leggen met de aanvrager en afspraken maken over de uitvoering van het verzoek.
Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal tel. 0165-533111 ma t/m do , 09.00-11.00 uur) info@sahrroosendaal.nl
DIENSTEN SAHR
Alle hulpaanvragen die door SAHR in behandeling worden genomen beginnen bij onze centralisten. Hier vindt een eerste beoordeling plaats of de hulpvrager in aanmerking komt voor hulpverlening door een van de vrijwilligers van SAHR. De beoordeling vindt allereerst plaats op basis van de criteria “kleine beurs en/of klein sociaal netwerk”. Indien de centralist hier niet uit kan komen wordt de vraag voorgelegd aan een van onze coördinatoren. Mocht SAHR de vraag niet zelf kunnen beantwoorden is er voor de centralisten de mogelijkheid de aanvrager naar een andere organisatie door te verwijzen. Kijk bijvoorbeeld op onze “links” pagina om te zien met welke collega organisaties SAHR zaken doet. De centralisten controleren of de aanvrager een bestaande cliënt is of voeren de persoonsgegevens van nieuwe cliënten in. De minimale gegevens die de stichting van een cliënt nodig heeft zijn naam, adres en telefoonnummer. Vervolgens wordt bekeken welke vrijwilliger kan worden ingezet om aan de vraag te voldoen. Deze vrijwilliger zal daarna zelf contact leggen met de aanvrager en afspraken maken over de uitvoering van het verzoek.