SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

Bestuur

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
SAHR kent een vijfkoppig bestuur bestaande uit: Hans van den Hout voorzitter Marco Kerstens secretaris en coördinator tuinonderhoud en klussen en liaison Tiuri Sonja Verstraaten penningmeester en coördinator centralisten (per 01-01-2022 vacature) Marijke Witvoet bestuurslid en coördinator sociale steun Ellie Beerendonk bestuurslid en coördinator rijden en begeleiden
V.l.n.r. Hans, Sonja, Marco, Ellie en Marijke