SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

AVG

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
Net als alle andere organisaties is ook SAHR gebonden aan de privacy bepalingen die nog niet zo lang geleden zijn aangescherpt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. SAHR moet, om haar werk uit te kunnen voeren, gegevens van zowel cliënten als vrijwilligers opslaan in een computerbestand. Voor alle betrokkenen betekent dit: u heeft altijd recht op inzage in de gegevens die SAHR van u heeft opgeslagen; u heeft altijd het recht om de opgeslagen gegevens te laten wijzigen of verwijderen. U kunt hiertoe een afspraak maken met iemand van het bestuur; u kunt ervan verzekerd zijn dat SAHR het uiterste doet om de gegevens die onder haar hoede zijn te beveiligen tegen onbevoegde inbreuk door derden en dat deze gegevens niet aan derden verstrekt zullen worden. Het is voor SAHR ondoenlijk om alle cliënten persoonlijk te benaderen om hen te vragen schriftelijk toestemming te geven voor deze gegevensopslag. De stichting gaat er dan ook van uit dat haar cliënten op deze wijze voldoende ervan in kennis zijn gesteld dat SAHR hun gegevens verwerkt. Zodra de relatie tussen SAHR en een cliënt wordt beëindigd of uiterlijk één jaar na de laatste dienstverlening ten behoeve van een cliënt zullen de gegevens van die cliënt uit het systeem worden verwijderd.