SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

ANBI

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
De Stichting Algemene Hulpdienst roosendaal is een zogenaamde “algemeen nut beogende instelling”. Een van de zaken die hiervoor geregeld moeten worden is een inschrijving bij de Kenniscenrtum Filantropie (link via onze links-pagina). Op het trefwoord “SAHR” vindt u daar algemene gegevens van de stichting, alsmede het beleidsplan van SAHR en een actueel jaarverslag. In de documenten die u via de rode links kunt openen wordt inzicht gegeven in de doelstellingen van SAHR en de wijze waarop SAHR verwacht in de toekomst daaraan vorm te geven. Het jaarverslag geeft uiteraard rekening en verantwoording over de afgelopen periode en de verwachtingen van het bestuur voor de komende periode.