SAHR Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal

Aansprakelijkheid

© Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal - 2021
De vrijwilligers van SAHR proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hou echter steeds in de gaten dat vrijwilligers geen beroepsachtergrond hebben maar “amateurs” zijn. Voor écht specialistisch werk schakelt u het best een professional in. Als u toch niet helemaal tevreden bent, neemt u dan gerust contact met SAHR op. De manier waarop dat kan vindt u op de ‘contact’-pagina. De centralist zal naar u luisteren en u, indien gewenst, in contact brengen met de coördinator die over de hulpaanvraag gaat. Vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is ontstaan tijdens het vervoer en/of begeleiding en de overige door de vrijwilligers uitgevoerde werkzaamheden. Als er schade optreedt dient de hulpaanvrager de eigen verzekering aan te spreken. Kosten die niet vergoed worden door uw verzekering kunnen worden gemeld bij SAHR met een nauwkeurige omschrijviing van de werkzaamheden, de ontstane schade, datum en tijdstip waarop deze zijn uitgevoerd en de naam van de vrijwilliger die daarbij betrokken was. SAHR zal uitzoeken of die kosten voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de verzekering die door de gemeente Roosendaal is afgesloten voor al haar vrijwilligers.